Za većinu ljudi, govor je poput disanja – dešava se spontano. Zbog toga, često pomislimo da je poznavanje stranog jezika isto što i sposobnost prevođenja. Tada se javljaju problemi: rečenice koje su neprirodne i ne odgovaraju duhu jezika, tekst opterećen komplikovanim rečima, pogrešno prevedeni izrazi ili promašen stil teksta. Ovakve prevode teško je čitati, a ponekad i razumeti.

Prevođenje je posebna veština koja se stiče obrazovanjem i profesionalnim usavršavanjem. Iskusan prevodilac će umeti da prenese Vašu poruku precizno i na prikladan način. Kako biste bili sigurni da se važan detalj nije izgubio u prevodu, bolje je angažovati profesionalce.

Jer reči imaju moć da rade za Vas.

O nama

Mi smo specijalizovana prevodilačka agencija koja pruža usluge manjem broju odabranih korporativnih klijenata.

Ono što nas izdvaja od većine lokalnih agencija je činjenica da ne koristimo alate za mašinsko prevođenje kako bismo ubrzali radni proces. Ponosimo se ličnim pristupom, jer to je jedini način da klijentima obezbedimo tekstove koji odgovaraju njihovom stilu i potrebama. Naše prevode je lako čitati i razumeti.

Za nas radi mali tim iskusnih profesionalca sa specijalizacijom iz oblasti tehničkog, finansijskog, marketinškog, pravnog i farmakološkog prevoda. Svaki član našeg tima bavi se isključivo prevođenjem i posvećen je radu na Vašem prevodu kao poslu sa punim radnim vremenom.

Shodno tome, u prilici smo da ponudimo prevode superiornog kvaliteta u kratkim rokovima i način saradnje zahvaljujući kojem ćete se osećati slobodno da nam se obratite sa bilo kakvim zahtevom i da očekujete rezutate kakve biste očekivali od svog najboljeg zaposlenog ili najpouzdanijeg kolege.

Ukoliko je Vašoj kompaniji potreban posvećeni tim prevodilaca na koji se u svakom pogledu možete osloniti, pošaljite nam svoje podatke preko opcije kontakt i javićemo Vam se u najkraćem roku.

Kontrola kvaliteta

Korak1

prevodilac predaje agenciji prvu verziju prevoda

Korak2

lektor/korektor kontroliše tekst, ispravlja eventualne greške u stilu, pravopisu i gramatici

Korak3

agencija proverava podatke iz teksta i prosleđuje klijentu završnu verziju

SIGURNOST VAŠEG PREVODA GARANTUJEMO OPCIJOM POTPISIVANJA UGOVORA O POVERLJIVOSTI PODATAKA.

Usluge

Šta nudimo?

  • Prevod01
  • Jezici02
  • Lektura03
  • Korektura04

Prevod

• Prevođenje dokumentacije (tekstovi iz oblasti marketinga, finansija, prava, bankarstva, tehnički i medicinski tekstovi)
• Prevod sa pečatom sudskog tumača
• Prevod internet stranica
• Prevod deklaracija i ambalaže
• Branding prevod

Jezici

Engleski | Francuski | Nemački | Ruski | Italijanski | Španski | Portugalski | Slovenački | Mađarski | Grčki | Rumunski | Albanski | Slovački | Češki | Kineski | Japanski | Turski | Arapski | Švedski | Norveški | Finski | Holandski

Lektura

• Fikcija
• Dokumentacija, tehnički i naučni tekstovi
• Novinski članci
• Biografije i motivaciona pisma
• Prezentacije
• Internet stranice

Lektura podrazumeva interpunkciju, pravopis, gramatiku, greške u organizaciji teksta kao i druge manje ispravke.

Iako je istina da opcija pravopisnih i gramatičkih provera u Vašem programu za obradu teksta ispravlja većinu osnovnih grešaka, za razliku od mašina, ljudi su sposobni da uoče razlike između namerne upotrebe nestandardnih jezičkih formi i stilskih grešaka. Zbog toga, elektronska revizija teksta ne može da parira inteligentnom pristupu specijalista lingvistike i komunikologije. Naši lektori i korektori su profesionalci u svojoj oblasti, i za razliku od kompjutera, koji provere vrše automatski, oni su sposobni da uoče više od običnih pravopisnih i gramatičkih grešaka.

Korektura

• Fikcija
• Dokumentacija, tehnički i naučni tekstovi
• Novinski članci
• Biografije i motivaciona pisma
• Prezentacije
• Internet stranice

Korektura podrazumeva analizu rukopisa (zaplet, likovi, dijalozi, kontinuitet, itd.)

Iako je istina da opcija pravopisnih i gramatičkih provera u Vašem programu za obradu teksta ispravlja većinu osnovnih grešaka, za razliku od mašina, ljudi su sposobni da uoče razlike između namerne upotrebe nestandardnih jezičkih formi i stilskih grešaka. Zbog toga, elektronska revizija teksta ne može da parira inteligentnom pristupu specijalista lingvistike i komunikologije. Naši lektori i korektori su profesionalci u svojoj oblasti, i za razliku od kompjutera, koji provere vrše automatski, oni su sposobni da uoče više od običnih pravopisnih i gramatičkih grešaka.

CENE

Za određivanje cene prevoda uzimaju se sledeći parametri:

• broj prevodilačkih strana (jedna strana sadrži 1800 karaktera sa proredima),

• rok u kojem je potrebno završiti prevod,

• jezik na koji se prevodi,

• potreba za overom sudskog tumača,

• oblast kojoj pripada tekst koji se prevodi.

S obzirom na sve faktore koje treba uzeti u obzir prilikom obračuna, cena prevodilačke stranice varira od slučaja do slučaja. Kako bismo Vam poslali ponudu, možete nam poslati tekst na besplatnu procenu.

KLIJENTI

Kontakt

Vortex d.o.o.
Beograd, Srbija

PIB 108383037
e-mail: translations@vortex.rs

Kontaktirajte nas putem e-maila.